Цени

Банкова сметка : BG45TTBB94001523232771 ,Експресбанк , клон Горна Оряховица , Сашо Манчев
За резерваци, настаняване и допълнителна информация  се свържете с нас:

Цените започват от :

Цена за една нощувка – 300 лв
Цена за две нощувки – по 240 лв за нощувка
Цена от 3 до 5 нощувки – по 210 лв за нощувка
При 5 нощувки получавате шеста безплатно !

МТел.      0888 20 33 27
МТел.      0887 38 39 58

e-mail:     vila_manchev@abv.bg