Цени

Банкова сметка : BG07STSA93001523232771 ,Банка ДСК   , клон Горна Оряховица , Сашо Манчев
За резервации, настаняване и допълнителна информация  се свържете с нас:

Цените :

Цена за нощувка – 360 лв
При 5 нощувки получавате шеста безплатно !

МТел.      0888 20 33 27
МТел.      0887 38 39 58

e-mail:     ing.manchev@gmail.com